Menu

Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji styczeń/luty 2018

5 września 2017

Informujemy, że słuchacze kierunków Technik BHP sem. 3, Technik Rachunkowości sem. 3, Florysta sem. 2, Technik informatyk sem. 4 oraz absolwenci Policealnej Szkoł, którzy nie zdali części pisemnej lub praktycznej (bądź obu części) egzaminu w poprzednich sesjach lub w ogóle nie przystąpili do egzaminu a chcieliby to zrobić, zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018 r. w sekretariacie szkoły D.H. Panorama ul. Piłsudskiego 36. 

Ostateczny termin składania deklaracji to 8 września 2017 r. (piątek) do godziny 17:00.

Zobacz także